Davor Bobić

Davor Bobić

Davor Bobić, skladatelj, pedagog, dolgoletni umetniški direktor festivala Varaždinski baročni večeri, je eden najvplivnejših glasbenikov v sodobnem hrvaškem glasbenem življenju. Rodil se je leta 1968 v Varaždinu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Diplomiral je na Akademiji za glasbo P. I. Čajkovski v Kijevu iz harmonike, glasbene teorije in kompozicije. Pedagoško pot je začel kmalu po študiju na glasbeni šoli v Varaždinu. Kmalu zatem začne predavati pa na Akademiji za umetnost in kulturo v Osijeku, kjer je trenutno prodekan za glasbeno umetnost. S številnimi organizacijskimi izboljšavami se pod njegovim vodstvom ali z njegovim sodelovanjem na Akademiji za umetnost in kulturo povečuje število študijskih programov (klavir, kompozicija, kitara, glasbena terapija) in se uvajajo tudi povsem novi programi (študij tamburice). Na srednji glasbeni šoli v Varaždinu pa je sredi devetdesetih let kot prvi in doslej edini na Hrvaškem začel pouk komponiranja za osnovno in srednjo šolo, ki ga z manjšimi prekinitvami vodi do danes. Prejel je vrsto uglednih nagrad, kot so: nagrada hrvaške glasbene mladine Ivo Vuljevič (1996); nagrada fundacije Stjepana Šuleka (1997); odličje reda “Hrvatskog pletera”(1997); nagrada Varaždinske županije za največje dosežke na področju kulture (1998); odličje reda “Danice Hrvatske” s podobo Marka Marulića (1999); nagrada Borisa Papandopula Hrvaškega društva skladateljev (2008); nagrada “Marul” za odrsko delo (2010); “Pečat Grada Osijek” za posebne dosežke na področju glasbene kulture (2014); plaketa Emil Cossetto (2016); nagrada mesta Varaždin (2016); Listina Kraljevine Španije (2017). Skladateljski opus Davora Bobiča je en najobsežnejših, najrazličnejših in izvajanih v sodobni hrvaški glasbi.

Obsega instrumentalna, vokalna, vokalno-instrumentalna in glasbeno-scenska dela. Instrumentalni del opusa sestavljajo skladbe za različne solistične inštrumente: za harmoniko (ki jo Bobić dobro pozna tudi kot interpret), klavir, godala in pihala ob spremljavi klavirja ali solo. Sledi glasba za najrazličnejše komorne zasedbe – godala, pihala, harmonike, itd. ter dela za različne orkestralne zasedbe. Kar se tiče vokalne glasbe iz opusa skladatelja Bobića, je večinoma pisana za zbore (otroške, dekliške, ženske, mešane), in sicer a cappella ali z inštrumentalno spremljavo (klavir, tolkala in drugi instrumenti). Med obsežnejša vokalno-instrumentalna dela sodita oratorij Kralj Tomislav in Vukovarski rekviem ter glasbeno – odrsko delo Veronika Deseniška. Napisal je tudi veliko filmske glasbe in glasbe za številne gledališke predstave.