Dušan Bavdek

BIOGRAFSKE NOTICE:


1971 17. julija rojen v Kranju,

1989 zaključil Gimnazijo v Kranju ter teoretski oddelek na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani,
naslednjega leta še diploma iz klavirja na SGBŠ v Ljubljani,

1994 diploma iz kompozicije (zasl. prof. Alojz Srebotnjak), Akademija za glasbo v Ljubljani,

1996 mojstrski tečaj kompozicije – štipendija Internationalle Academie Prag-Wien-Budapest (prof.
Janos Vajda), Semmering, Avstrija,

1998 mojstrski tečaj kompozicije – štipendija Centre Acanthes, Pariz (prof. Helmut Lachenmann),
Villeneuve-lez-Avignon, Francija,

1999 priznanje pomembnih umetniških del na Akademiji za glasbo v Ljubljani

2000 opravljen podiplomski specialistični študij kompozicije (red. prof. Marijan Gabrijeli, zasl. prof.
Dane Škerl), Akademija za glasbo v Ljubljani

UMETNIŠKO, PEDAGOŠKO IN STROKOVNO DELOVANJE:

1994-2003 profesor glasbenega stavka in solfeggia, Srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani;

1996- član upravnega odbora Društva slovenskih skladateljev,

1997-2004 član upravnega odbora združenja SAZAS,

1998-2000 tajnik Društva slovenskih skladateljev,

1998-2006 član izdajateljskega sveta revije Muska,

1999-2003 generalni sekretar ISCM World Music Days – Slovenia 2003,

od 2000 strokovno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo,

od 2002 docent za področje glasbene teorije, Akademija za glasbo v Ljubljani,

2002-2006 član Sveta za glasbeno izobraževanje RS,

od 2002 član nadzornega odbora Glasbene mladine Slovenije.

2002-2005, 2007, 2010 član mednarodne žirije na tekmovanjih iz kompozicije, Euritmia, Italija,

2006, 2009 predsednik mednarodne žirije na tekmovanju iz kompozicije, Euritmia, Italija,

2004, 2005, 2006-2007 predavatelj na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani (harmonsko
oblikovna analiza, instrumentacija),

2006 član mednarodne žirije na tekmovanju iz solfeggia, TEMSIG, Slovenija,

2006 član strokovne žirije festivala Slovenska popevka,

od 2006 umetniški vodja mednarodne dejavnosti DSS,

od 2006 član nadzornega odbora (auditor) European Composers Forum-a (ECF)

2008 predsednik mednarodne žirije na tekmovanju iz solfeggia, TEMSIG, Slovenija

2009 član upravnega odbora (Boarda) European Composers’ Forum-a (ECF),

2009 član upravnega odbora (Boarda) European Composers’ Forum-a (ECF),

od 2009 docent za področje kompozicije, UL Akademija za glasbo,

2010-2012 delegat ECF v skupščini European Composers and Songwriters Alliance (ECSA),

2011 predavanja na Universität Mozarteum, Salzburg,

2011 mentor skladateljske delavnice v okviru 18. Mednarodnega glasbenega tabora Glasbene
mladine Slovenije v Gorenju nad Zreča
mi,

od 2012 predstojnik Oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo UL AG,

2012 mentor skladateljske delavnice v okviru Mednarodnega festivala OFF v Izoli,

od 2012 predsednik Republiške maturitetne komisije SM za glasbo,

2013 mentor skladateljske delavnice v okviru 20. Mednarodnega glasbenega tabora Glasbene
mladine Slovenije v Murski Soboti,

2013 član delovne skupine za European Contemporary Composers’ Orchestra (ECCO) v
okviru ECF/ECSA,

2013 večer avtorskih del ter intervju v ciklu „Leading Euroepan Composers – Dušan Bavdek“
na vabilo in v organizaciji vodilnega ameriškega muzeja sodobne umetnosti Phillips
Collection v Washingtonu, ZDA (2013),

2013 predavanje na George Washington University, Washington,

2014 umetniško in programsko vodstvo »1st International Week« – 1. Mednarodnega tedna
Oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo UL AG,

2014 predavanja na Ferenc Liszt Zeneakademia, Budimpešta,

2014 član mednarodne žirije na mednarodnem skladateljskem tekmovanju New Note
(Samobor, Hrvaška)

2014 predavanja na Universität Mozarteum, Salzburg,

2014 mentor skladateljske delavnice v okviru 21. Mednarodnega glasbenega tabora Glasbene
mladine Slovenije v Murski Soboti,

2014 član „Experts Committee“ za izbor skladb na natečaju Ministrstva za kulturo Republike
Makedonije,

2014 predavanja na Iceland Academy of Arts, Reykjavik,

2014 umetniško in programsko vodstvo »2nd International Week« -2. Mednarodnega tedna
Oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo UL AG,

2014 član mednarodne žirije za koncert ECCO: Sturm und Klang v okviru ECSA Composers’
Conference 2015 v BOZAR, Bruselj,

2014,2015 predavatelj na Muzički akademiji Sveučilišta u Zagrebu (harmonija),

2014,2015 predavatelj na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani (oblikoslovje),

2015 član mednarodne žirije za koncert ECCO: BBC Singers v St. Giles Cripplegate Church,
Barbican, London,

2015 mentor skladateljske delavnice v okviru 22. Mednarodnega glasbenega tabora Glasbene
mladine Slovenije v Murski Soboti,

2015 član mednarodne žirije za koncert ECCO: Sturm und Klang v BOZAR, Bruselj

 

BIBLIOGRAFIJA:

Orkestralna glasba:

Knjiga slik (R. M. Rilke) za visoki glas in godalni orkester (1991) – Accordia 9402,

Uverture giocosa za pihalni orkester (1997) – Ed.DSS 1489,

Časi dneva za simfonični orkester (2000) – Ed.DSS 1540,

Quattro affetti za kontrabas in godalni orkester (2001) – Ed.DSS 1656,

Hoquetus I&Hoquetus II za simfonični orkester (2005) – Ed.DSS 1810,

Hoquetus I&Hoquetus II za godalni orkester (2005) – Ed.DSS

Over-Fugue za komorni/simfonični orkester – EdDSS 1843

Festive Overture za komorni/simfonični orkester (2007)

Ptič Samoživ za simfonični orkester (2010)

Koncert za flavto in orkester (2010)

 

Zborovska glasba in glasba za vokal s klavirsko spremljavo:

Slovo (S. Kosovel) za mešani zbor SSATB (1997) – Naši zbori l. 53, št.2-3/2003

Pesmi o pesmi (A. Debeljak, B. Mozetič in B. A. Novak) za tenor in klavir (1997)
Ed.DSS 1545,

Oj, božime – priredba ljudske za otroški zbor in klavir (1998) – Ljudske in
ponarodele pesmi s klavirjem 2. zvezek; Glasba v šoli IX/2004,

Na planincah luštno biti – priredba ljudske za otroški zbor in klavir (1998) – Ljudske
in ponarodele pesmi s klavirjem 2. zvezek; Glasba v šoli IX/2004,

Zakaj, zakaj (D. Detoni) za mladinski zbor (2002) – Svet je kakor ringaraja (MPF
Celje); Glasba v šoli IX/2004,

Poet (C. Zlobec) za otroški zbor in klavir (2002) Svet je kakor ringaraja (MPF
Celje); Glasba v šoli IX/2004,

Kritična metoda (J. Menart) za otroški zbor in klavir (2003) – Glasba v šoli IX/2004,

O ljubezni in vojni (E. Rotterdamski in stari rimski pisci) za mešani zbor SSAATTBB
(2004) –
Astrum AS 33.061/01 in AS 33.061/02

V meni je pesem (S. Makarovič) za dekliški zbor SSAA (2008)

Tri Murnove pesmi (Zvečer, Pesem, Zvezde) za tri visoke glasove (SSA) brez
spremljave (2009) –
Astrum AS 2.424/01

Ba(c)hanje za otroški zbor (2010)

Preproste Besede (T. Pavček) za otroški zbor (2011)

 

Komorna glasba:

Sonata breve za flavto in klavir (1990)

Variacije za pihalni kvintet (1991) – Ed.DSS 1416,

Godalni kvartet št. 1 (1996) – Ed.DSS 1436,

Godalni kvartet št. 2 (1996),

Capriccetto za flavto (violino), violončelo (fagot) in klavir (1997) – Ed.DSS 1508,

Capriccetto za saksofon in klavir (1997) – Sloway 0012,

Obsorej za flavto, klarinet in kontrabas (1999) – Ed.DSS 1626,

Utrinki za pihalni kvintet (1999),

Helica za tubo in klavir (2000) – Sloway 0034,

Kvarki za violino in klavir (2001),

Personne za violončelo in orgle (2003) – Ed.DSS 1729,

Antifona za dvoje orgel (2004),

Intermezzo za komorni ansambel (2004) – Ed.DSS 1748,

Ogledalo v ogledalu za flavto in klavir (2005) – Ed.DSS 1796,

Croquis za oboo in fagot (2005) – Mc.DSS 21,

Odbleski za flavto, klarinet in fagot (2006) – Mc.DSS 45,

Obarvani drobci asa za violo da gamba in čembalo (2006),

Figure toccative za violo in klavir (2006),

Božina glasba za rog in godalni kvartet (2006),

Duet za violino, violončelo in klavir (2008),

Anekdota za violončelo in klavir (2011),

Teman spomin za trobento in klavir (2013),

Geste mrtvega asa za klarinet in klavir (2013),

Labirint za dve pozavni (2015),

Passacaglia in Tetris za altovski saksofon in trobento (2016)

 

Glasba za solo instrument:

Sfinge za klavir (1989),

Trenutek za kitaro (1998) – Mladi kitarist 3,

Prebujenje za klavir (2007/8) – Mc.DSS 57.

 

Članki:

BAVDEK, Dušan. Svetovni glasbeni dnevi 2003 = Slovenija 2003. Bilten – Slov.
Muzikol. Druš., 2003, 18, str. 17-19.
[COBISS.SI-ID 26877026]

BAVDEK, Dušan. Slavko Osterc: A recollection. World new music magazine, 2003,
13, str. 56-60. [COBISS.SI-ID
23234658]