Dr. Maruša Zupančič

Dr. Maruša Zupančič je muzikologinja in raziskovalka na področju violinizma. Kot del svojih raziskav je odkrila in zapolnila vrzeli o življenju violinista in skladatelja Oskarja Riedinga. Trenutno se posveča raziskavam o migracijah in vplivih praških violnistov po Evropi v 19. in 20. stoletju.

Dr. Maruša Zupančič je na Univerzi v Ljubljani iz muzikologije diplomirala leta 2007. V okviru mednarodne študijske izmenjave Erasmus je eno študijsko leto študirala na Masarykovi univerzi v Brnu na Češkem. Leta 2008 je s štipendijo “češke vlade” 6 mescev študirala na Karlovi univerzi v Pragi in bila hkrati stažistka na Etnološkem inštitutu na Češki akademiji znanosti.

Leta 2010 je prejela štipendijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti za študij angleškega jezika v Bostonu (Kaplan International Colleges) in raziskovalno delo v New Yorku (The Graduate Center, City University New York).

Leta 2007 je bilo njeno diplomsko delo nagrajeno s študentsko Prešernovo nagrado, istega leta se kot mlada raziskovalka zaposlila na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU.

Leta 2012 je na Oddelku za muzikologijo Univerze v Ljubljani doktorirala s temo “Razvoj violinizma na Slovenskem do začetka druge svetovne vojne”. Kot del svojih raziskav je odkrila in zapolnila vrzeli o življenju violinista in skladatelja Oskarja Riedinga.

Trenutno se v okviru podoktorskega projekta posveča raziskavam o migracijah in vplivih praških violnistov po Evropi v 19. in 20. stoletju.

Izbrane publikacije

(zadnje 5 let)

Razvoj violinske pedagogike in šolstva na Slovenskem od začetka 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne [The development of violin pedagogy and schooling in Slovenia] from the beginning of the 19th century to the beginning of World War II]. Glasbena preteklost na Slovenskem [Music past in the Slovenian Lands]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. http://ljubljanskokoncertnozivljenje.ff.uni-lj.si/index.php/Monografije.

“Razvoj violinizma na Slovenskem do začetka druge svetovne vojne: doktorska disertacija” [The development of violinism in Slovene lands until the beginning of the Second World War]. PhD diss., University of Ljubljana, 2011.

“V iskanju lastne identitete: češki violinisti kot glavni tvorci violinizma na Slovenskem” [In search of its true identity: Czech violinists as the main creators of violinism in Slovenian lands]. De musica disserenda 4, no. 2 (2008): 105–133.

“Violinism in the Territory of Present-Day Slovenia in Tartini’s Time.” De musica disserenda 10, no. 1 (2014): 141–157.

Izbrani projekti