Prijavnica

Kopija osebnega dokumenta:

Notni zapis skladbe v PDF formatu:

Pravila tekmovanja

Popolna prijava na 1. Mednarodno tekmovanje za mlade izvajalce – skladatelje Oskar Rieding v Celju mora vsebovati:

 1. Tekmovanje je namenjeno mladim glasbenikom instrumentalistom in vokalistom, ki radi skladajo in izvajajo lastne skladbe.
 2. Na tekmovanje se lahko prijavijo instrumentalisti in vokalisti do 20. leta starosti (tekmovanje je razdeljeno v tri starostne kategorije) in mladi glasbeni pedagogi od 21. leta starosti (posebna kategorija) *. Kandidat se na tekmovanje prijavi z eno avtorsko skladbo. Pravilo tekmovanja je, da mora biti avtor tudi izvajalec prijavljenega glasbenega dela, in sicer kot solist ali kot član komorne skupine (v izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi glasbeniki). V skladbi se lahko uporabijo akustičen inštrument/inštrumenti, po želji tudi vokal. Uporaba elektroakustičnih glasbil in multimedije ni dovoljena.
 3. Tekmovanje je razdeljeno na štiri starostne kategorije: 1. kategorija: do 10 let, 2. kategorija: 11–15 let, 3. kategorija: 16–20 let, 4. kategorija Oskar Rieding: od 21 let naprej.
 4. * Tekmovanje ima tudi posebno kategorijo za glasbene pedagoge, ki skladajo za svoje učence. Pogoj za udeležbo je avtorska skladba, ki jo kandidat uporablja v svoji pedagoški praksi. Kategorija nosi ime “Oskar Rieding”, ker je skladatelj večino svojih del posvetil prav svojim učencem. V kategoriji je določena le spodnja starostna meja: prijavijo se lahko kandidati od 21 let. Zgornje starostne omejitve za kandidate v kategoriji ni.
 5. V vseh kategorijah se kandidat lahko prijavi z eno avtorsko skladbo, ki je lahko napisana za solo izvajalca ali za komorni sestav (dva izvajalca ali več) – v kateremkoli glasbenem stilu ali žanru.
 6. Če mlademu glasbeniku ( 1., 2. In 3. kategorija) pri ustvarjanju skladbe pomaga pedagog, je to treba navesti v prijavi.
 7. V posebni kategoriji Oskar Rieding lahko pri izvedbi prijavljene skladbe sodeluje tudi pedagogov učenec.
 8. Popolna on-line prijava na tekmovanje mora vsebovati:

– Youtube link z videoposnetkom kandidata, ki ni starejši od 6 mesecev na dan prijave. Videoposnetek mora biti javno dostopen (nastavitve yt kanala – “javno”) in mora biti dejanski posnetek prijavljenega kandidata.

– Videoposnetek lahko pošljete tudi na DVD-ju po pošti na naslov tekmovanja.

– Notni zapis prijavljene skladbe v PDF obliki.

– Finalisti morajo notni zapis dostaviti v formatu Sibelius ali Finale.

 1. Minutaža prijavljene skladbe ne sme presegati: 5 min. za 1. kategorijo, 10 min. za 2. kategorijo, 15 min. za 3. kategorijo, ter 20 min. za 4. kategorijo Oskar Rieding.
 2. Prijava mora vsebovati osebne podatke (ime, priimek, naziv) kandidata in kopijo osebnega dokumenta.
 3. Kotizacija za udeležbo na tekmovanju znaša 65,00 eur za 1., 2. in 3. kategorijo ter 70 eur za posebno kategorijo Oskar Rieding. Račun za plačilo kotizacije z vašimi podatki prejmete na vaš email naslov v roku enega dneva po oddani online prijavi. Rok plačila kotizacije je 5 delovnih dni po prejemu računa. Organizacijski odbor bo podelil 5 štipendij za brezplačno kotizacijo učencem, ki zaprosijo za tovrstno pomoč.
 4. Rok prijave je do vključno 10. junija 2018.
 5. Organizacijski odbor obravnava samo popolne prijave.
 6. Finalisti tekmovanja bodo obveščeni o udeležbi v finalu do 15. junija 2018 po elektronski pošti, navedeni v e-prijavi.
 7. Mednarodno tekmovanje bo potekalo v dveh delih: – Prva etapa se bo odvijala on-line na spletni strani tekmovanja v obdobju od 15. marca do 10. junija 2018. . V tem času lahko udeleženci pošljejo svoje videoprijave na naslov tekmovanja. Po zaključku prijav se sestane mednarodna strokovna žirija in posnetke točkuje. Tekmovalcem se dodelijo zlata, srebrna in bronasta plaketa glede na dosežene točke. Plakete in potrdila o udeležbi se tekmovalcem in sodelujočim pri izvedbi  se pošljejo po navadni ali po elektronski pošti. Potrdilo o sodelovanju učenca na tekmovanju prejme tudi pedagog tekmovalca. 15 prejemnikov zlate plakete se v skladu z odločitvijo žirije plaira v finale tekmovanja. Finale bo potekal 29. in 30. junija 2018 v veliki dvorani Narodnega doma v Celju. Istega dne po končanih finalnih nastopih bo potekala svečana podelitev nagrad in proglasitev nagrajencev finala 1. Mednarodnega tekmovanja za mlade izvajalce – skladatelje ​Oskar Rieding.
 8. Finalisti sami krijejo svoje potne stroške in morebitne stroške bivanja. Organizator bo obvestil finaliste o možnostih ugodne namestitve.
 9. Odločitve žirije tekmovanja so dokončne.
 10. Žirija lahko katerokoli od nagrad podeli med več tekmovalcev (ex aequo).
 11. Žirija lahko določi dodatne nagrade za tekmovalce.
 12. Z oddajo prijavnice se kandidat in njegovi starši oz. skrbniki strinjajo z zgoraj naštetimi pravili.
 13. Kandidat in njegovi starši oz. skrbniki se z registracijo na tekmovanju strinjajo in dovolijo brezplačno javno objavo video-, audio- in fotoposnetkov kandidata, njegove avtorske skladbe ter dosežkov tekmovalca. Prav tako dovolijo tisk prijavljene skladbe v primeru odločitve žirije.
 14. Za vsa morebitna vprašanja in spore je pristojen organizacijski odbor tekmovanja. Njegove odločitve so dokončne.

Za dodatne informacije nam pišite na: info@riedingcompetition.com

Pridržujemo si pravico do sprememb.