Prijavnica

Kopija osebnega dokumenta:

Pravila tekmovanja

Popolna prijava na 1. Mednarodno tekmovanje mladih violinistov Oskar Rieding v Celju mora vsebovati:

 1. Izpolnjeno prijavnico na spletni strani tekmovanja, ki ji je treba priložiti:
 2. Youtube link videoposnetka kandidata, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev na dan prijave. Videoposnetek mora biti javno dostopen (nastavitve yt kanala – “javno”) in mora biti dejanski posnetek prijavljenega kandidata. Videoposnetek lahko posljete tudi na DVD-ju preko pošte na naslov tekmovanja.
 3. Prijava na tekmovanje mora vsebovati videoposnetek izvedbe dveh glasbenih del v skupni minutaži največ 20 min. Prvo delo ​je po izboru kandidata. Drugo delo je obvezna skladba, ki jo kandidat izbere izmed del O. Riedinga, ki so našteti tukaj.
 4. Kopijo osebnega dokumenta kandidata.
 5. Podatki (ime, priimek, naziv) o pedagogu in korepetitorju.*
 6. Kotizacija za udeležbo na tekmovanju znaša 50,00 eur za kandidate iz EU in USA ter 40,00 eur za kandidate iz drugih držav. Račun za plačilo kotizacije z vašimi podatki prejmete na vaš email naslov v roku enega dneva po oddani online prijavi. Rok plačila kotizacije je 5 delovnih dni po prejemu računa.
 7. Rok prijave je do vključno 1. oktobra 2017.
 8. Organizacijski odbor obravnava samo popolne prijave.
 9. Finalisti tekmovanja bodo obveščeni o udeležbi v finalu do 3. oktobra 2017 po elektronski pošti, navedeni v e-prijavi.
 10. Finalisti sami krijejo svoje potne stroške in morebitne stroške bivanja. Organizator bo obvestil finaliste o možnostih ugodne namestitve.
 11. Odločitve žirije tekmovanja so dokončne.
 12. Žirija lahko katerokoli od nagrad podeli med več tekmovalcev (ex aequo).
 13. ​Z oddajo prijavnice se kandidat in njegovi starši oz. skrbniki strinjajo z zgoraj naštetimi pravili.
 14. ​Kandidat in njegovi starši oz. skrbniki se z registracijo na tekmovanju strinjajo in dovolijo brezplačno javno objavo video-, audio- in fotoposnetkov kandidata ter dosežkov tekmovalca.
 15. Za vsa morebitna vprašanja in spore je pristojen organizacijski odbor tekmovanja. Njegove odločitve so dokončne.

* Podatki se vpišejo ali priložijo on-line prijavi.

Za dodatne informacije nam pišite na: info@riedingcompetition.com

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Finalistom bo na voljo uradni korepetitor. V kolikor bo finalist potreboval spremljavo uradnega korepetitorja, mora o tem obvestiti organizatorja po elektronski pošti najkasneje dva dni po objavi finalistov na spletni strani tekmovanja.​ Prav tako mora na elektronski naslov tekmovanja posredovati note za klavirsko spremljavo, ki so dobro vidne in pripravljene za izvajanje.

Vaja s korepetitorjem bo možna na dan finalnega nastopa (15. 10. 2017) v dvorani Narodnega doma.

Preizkus dvorane za vse finaliste bo možen na dan finalnega nastopa. Razpored preizkusa bo posredovan finalistom naknadno.