REZULTATI / RESULTS

COMPOSERS / SKLADATELJI

1. kategorija POLETJE | 1st Category SUMMER

 

ZLATA PLAKETA | GOLD AWARD
po abecednem redu | in alphabetical order

Kimia Corke (Switzerland)

 • Special award for the virtuosity
 • Posebna nagrada za virtuoznost izvedbe

Andrey Goncharov (Russia)

 • Special award for the creativity of expression
 • Posebna nagrada za kreativnost izraza

Izabela Hace (Slovenija)

 • Special award from the “Nova Lastra” music boutique
 • Posebna nagrada glasbeneg butika Nova Lastra

Emma Martine Lam Olsen (Norway)

 • Special award for the creative use of instrument posiibilities
 • Posebna nagrada za kreativno uporabo moznosti inštrumenta

Andrei Slobodyanyuk (Singapore)

 • Special award ” Happy notes” for the youngest participant
 • Posebna nagrada “Vesele notke” za najmlajšega udeleženca

Lana Zorjan (Serbia)

 • The Oskar Rieding Prize | nagrada Oskar Rieding

Annabelle Wei (USA)

SREBRNA PLAKETA | SILVER AWARD
po abecedbem redu | in alphabetical order

Katja Trio (Austria)
Katja Karla Staudinger
Dora Leopoldina Staudinger
Gustav Staudinger

Marianna Titus (USA)

Helena Urbanc (Slovenija)

 

 

2. kategorija JESEN I 2nd Category AUTUMN

 

ZLATA PLAKETA | GOLD AWARD
po abecednem redu | in alphabetical order

Maj Brinovec (Slovenija)

Nika Oder (Slovenija)

 • The Oskar Rieding Prize | Nagrada Oskar Rieding

Frančišek Križ (Slovenija)

SREBRNA PLAKETA | SILVER AWARD
po abecedbem redu | in alphabetical order

Karolina Grujić (Slovenija)

Giselle Teh Lin Ying (Singapore)

 

 

3. kategorija ZIMA | 3rd Category WINTER

 

ZLATA PLAKETA | GOLD AWARD

Matthew Sear (Great Britain)

 

 

4. kategorija POLETJE | 4th Category SUMMER

 

ZLATA PLAKETA | GOLD AWARD

Zoya Petrova (Russia)

SREBRNA PLAKETA | SILVER AWARD

Dubiell de Zarraga (Cuba / USA)

BRONASTA PLAKETA | BRONZE AWARD

Irena Potočnik (Slovenija)

PERFORMERS / IZVAJALCI

1A CATEGORY

alphabetical order | po abecednem vrstnem redu

GOLD AWARD | ZLATA PLAKETA

Benjamin Du (Australia)

Saya Glowacki (Germany)

 • Special Award for the refine stylistic interpretation
 • Posebna nagrada za stilsko dovršenost izvedbe

Jun Ting Skyler Lim (Singapore)

 • Special Award for the artistic individuality and expression
 • Posebna nagrada za ekspresivni umetniški izraz

Moldovanu Cezar (Moldavia)

 • Special Award “Happy notes” for the youngest participant
 • Posebna nagrada Vesele notke za najmlajšega udeleženca

Vasil Pu (Ukraine)

 • Special Award for the technical brilliance of the interpretation
 • Posebna nagrada za tehnično dovršenost izvedbe

Volodimir Pu (Ukraine)

 • Special Award for the creativity of the interpretation
 • Posebna nagrada za kreativnost interpretacije

Leander Hennes Resch (Germany)

 • The Oskar Rieding Prize | Nagrada Oskar Rieding

Vasilisa Sokolova (Russia)

 • Special Award from RUSLANIA online music shop
 • Posebna nagrada glasbene online trgovine RUSLANIA
 • Special Award for the refine stylistic interpretation
 • Posebna nagrada za stilsko prefinjeno interpretacijo

SILVER AWARD | SREBRNA PLAKETA

Leonie Lin (Germany)
Minh Khang Nguyen (Germany)

BRONZE AWARD | BRONASTA PLAKETA

Alexander Gertzen (Russia)
Darina Privalova – Lipnitskaya (Russia)
Maria Slobodyanyuk (Singapore)

 

1B CATEGORY

In alphabetical order | po abecednem vrstnem redu

 

GOLD AWARD | ZLATA PLAKETA

Leona Karpel (Germany)

Mikhail Kotlovin (Russia)

 • Special Award for the elegance of sound
 • Posebna nagrada za eleganco zvoka

Said Mammadov (Azerbaijan)

 • Special Award from RUSLANIA online music store
 • Posebna nagrada spletne gkasbene trgovine RUSLANIA

Alexandra Novoseltsev (Belgium)

 • Special Award for the creativity of the interpretation
 • Posebna nagrada za kreativnost interpretacije

Polina Tkhai (Russia)

 • The Oskar Rieding Prize | Nagrada Oskar Rieding

Kseniya Yanchuk (Germany)

Victor Voropaev (Belgium)

SILVER AWARD | SREBRNA PLAKETA

Sofiia Balan (Ukraine)
Sophie De ( USA/Armenia)
Olga Grinchenko (Ukraine)
Liu Jen-Shin (Taiwan | China)
Marianna Titus (USA)
Violin duet:
Balan Sofiia, Rymar Evelina (Ukraine)
String trio:
Balan Sofiia, Prymachok Nikita, Kuhuk Veronika (Ukraine)

BRONZE AWARD | BRONASTA PLAKETA

Parissa Corke (Switzerland)

String trio:
Rymar Evelina, Pryvala Anastasiia, Kuhuk Veronika (Ukraine)

Helena Titus (USA)

 

2nd CATEGORY

In alphabetical order | po abecednem vrstnem redu

GOLD AWARD | ZLATA PLAKETA

Lea Röhrenbeck (Germany)

 • The Oskar Rieding Prize | Nagrada Oskar Rieding

Emiliya Gruzheyants (Russia)

Hcıbeyli Üzeyir (Azerbaijan)

Xelilli İsmail (Azerbaijan)

Zulfuqarlı Fatima (Azerbaijan)

 • Special Award for the refine sound interpretation
 • Posebna nagrada za dovrseno zvočno interpretacijo

SILVER AWARD | SREBRNA PLAKETA

Cavadov Mehemmed (Azerbaijan)

 

3rd CATEGORY

GOLD AWARD | ZLATA PLAKETA

Violin duet:
Anna Chenchikova
Emiliya Gruzheyants (Russia)

 

4th CATEGORY

GOLD AWARD | ZLATA PLAKETA

Junyoung Ann (South Korea)

 • The Oskar Rieding Award | Nagrada Oskar Rieding

​​Iskrene čestitke vsem udeležencem 4. Mednarodnega tekmovanja za mlade glasbenike Oskar Rieding!

Diplome bodo nagrajenci prejeli do 30.6.2020 v elektronski obliki preko e-maila, navedenega v prijavi.

​Želimo vam še veliko uspehov na vaši glasbeni in umetniški poti in se vidimo v Celju, mestu Oskarja Riedinga!

Sincere congratulations to all participants of 4th International Competition for Young Musicians Oskar Rieding!

The diplomas will be sended to the prize winners via e-mail by 30 June 2020.

We wish you all successes in your music in the artistic path. And welcome to Celje, the city of Oskar Rieding!