Prijavnica

  Kopija osebnega dokumenta:

  Pravila tekmovanja

  Popolna prijava na 3. Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov Oskar Rieding v disciplini KOMORNA GLASBA mora vsebovati:

  1. Izpolnjeno online prijavnico na spletni strani tekmovanja, ki ji je treba priložiti.
  2. Youtube link videoposnetka kandidata, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev na dan prijave. Videoposnetek mora biti javno dostopen (nastavitve yt kanala – “javno”) in mora biti dejanski posnetek prijavljenega kandidata. Posnetek ne sme biti zmontiran iz več delov, vsaka skladba mora biti posneta v celoti od začetka do konca.
  3. Prijava na tekmovanje mora vsebovati videoposnetek izvedbe dveh glasbenih del (posnetka sta lahko ločena), ki ne sme presegati predpisano minutažo.
  4. Kopijo osebnih dokumentov kandidatov, ki jih bo organizacijski odbor uporabil izključno v namene tekmovanja.
  5. Podatki (ime, priimek, naziv) o pedagogu*
  6. Podatki (ime, priimek, naslov, telefon) o enemu od staršev (skrbnikov)*
  7. Kotizacija za udeležbo na tekmovanju za posamezno komorno skupino znaša: 1. kategorija 60,00 eur, 2. kategorija 70,00 eur, 3. kategorija 80,00 eur, 4. kategorija 90,00 eur. Račun za plačilo kotizacije z vašimi podatki prejmete na vaš email naslov po oddani online prijavi. Rok plačila kotizacije je 5 delovnih dni po prejemu računa.
  8. Rok prijave na tekmovanje: 5. maj 2019.
  9. Organizacijski odbor obravnava samo popolne prijave.
  10. Finalisti tekmovanja bodo obveščeni o udeležbi v finalu do 11. maja 2019 po elektronski pošti, navedeni v e-prijavi.
  11. Mednarodno tekmovanje bo potekalo v dveh delih: – Prva etapa se bo odvijala online na spletni strani tekmovanja v obdobju od 15. januarja do 5. maja 2019. V tem času lahko udeleženci pošljejo svoje video prijave na naslov tekmovanja. Po zaključku online prijav se sestane mednarodna strokovna žirija in posnetke oceni. Tekmovalcem v komornih skupinah se dodelijo zlata, srebrna in bronasta plaketa glede na dosežene točke. Plakete in potrdila o udeležbi se tekmovalcem pošljejo po elektronski pošti. Potrdilo o sodelovanju učenca na tekmovanju prejme tudi pedagog tekmovalca. 20 najbolje ocenjenih komornih skupin, prejemnikov zlate plakete se v skladu z odločitvijo žirije plasira v finale tekmovanja. Finale bo potekal 24. maja 2019 v veliki dvorani Narodnega doma v Celju. Istega dne po končanih finalnih nastopih bo potekala svečana podelitev nagrad in diplom finalistom ter proglasitev nagrajencev finala 3. Mednarodnega tekmovanja za glasbenike Oskar Rieding v disciplini KOMORNA GLASBA.
  12. Finalisti sami krijejo svoje potne stroške in morebitne stroške bivanja. Organizator bo obvestil finaliste o možnostih ugodne namestitve.
  13. Odločitve žirije tekmovanja so dokončne.
  14. Žirija lahko katerokoli od nagrad podeli med več tekmovalcev (ex aequo).
  15. Žirija lahko določi dodatne nagrade za tekmovalce.
  16. Z oddajo prijavnice se kandidat in njegovi starši oz. skrbniki strinjajo z zgoraj naštetimi pravili.
  17. Kandidat in njegovi starši oz. skrbniki se z registracijo na tekmovanju strinjajo in dovolijo brezplačno javno objavo video, audio in foto posnetkov kandidata ter dosežkov tekmovalca.
  18. Za vsa morebitna vprašanja in spore je pristojen organizacijski odbor tekmovanja. Njegove odločitve so dokončne.

  * Podatki se vpišejo ali priložijo on-line prijavi za tekmovalce, ki so mlajši od 18 let. Podatke bo organizacijski odbor uporabil izključno za potrebe prijave na tekmovanje.

  Za dodatne informacije nam pišite na: info@riedingcompetition.com

  Pridržujemo si pravico do sprememb.

  Finalistom bo na voljo uradni korepetitor. V kolikor bo finalist potreboval spremljavo uradnega korepetitorja, mora o tem obvestiti organizatorja po elektronski pošti najkasneje dva dni po objavi finalistov na spletni strani tekmovanja.​ Prav tako mora na elektronski naslov tekmovanja posredovati note za klavirsko spremljavo, ki so dobro vidne in pripravljene za izvajanje.

  Vaja s korepetitorjem bo možna na dan finalnega nastopa v dvorani Narodnega doma.

  Preizkus dvorane za vse finaliste bo možen na dan finalnega nastopa. Razpored preizkusa bo posredovan finalistom naknadno.