Prijavnica

  Kopija osebnega dokumenta:

  Pravila tekmovanja in prijavnica

  4. Mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike Oskar Rieding

  IZVAJALCI – SKLADATELJI

  1. Tekmovanje je namenjeno mladim glasbenikom instrumentalistom in vokalistom, ki radi skladajo in izvajajo lastne skladbe.

  2. TEMA 4. Mednarodnega tekmovanja za mlade glasbenike Oskar Rieding so “ŠTIRJE LETNI ČASI za Oskarja Riedinga”. Zaželeno je, da tekmovalci povežejo svoj ustvarjalni navdih s tistim letnim časom, ki ga predstavlja kategorija, v kateri tekmujejo. Finalisti tekmovanja bodo svoje kompozicije predstavili publiki na štirih finalnih koncertih tekmovanja. Vsak koncert bo posvečen enemu letnemu času in hkrati – kategoriji, ki mu je posvečena. Koncerti finalistov tekmovanja bodo potekali skozi celotno leto 2020 na eminentnih koncertnih lokacijah: Narodni dom Celje, Slovenska filharmonija, Historična dvorana ZRC SAZU, Kristalna dvorana Rogaška Slatina, Dvorec Štatenberg. Na tak način bomo glasbo mladih izvajalcev – skladateljev predstavili publiki širom Slovenije. Hkrati pa bodo mladi ustvarjalci spoznali in na svoj način nadaljevali glasbeno tradicijo slovitega pedagoga in violinista Oskarja Riedinga, ki je bil uspešen skladatelj in izvajalec lastnih del.

  3. Na tekmovanje se lahko prijavijo instrumentalisti in vokalisti z eno avtorsko skladbo. Pravilo tekmovanja je, da mora biti avtor tudi izvajalec prijavljenega glasbenega dela, in sicer kot solist ali kot član komorne skupine (v izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi glasbeniki) oziroma kot solist s komornim ali simfoničnim orkestrom ( 3. kategorija in 4. kategorija). V avtorski skladbi se lahko uporabijo akustičen inštrument/inštrumenti, vokal. Uporaba elektroakustičnih glasbil in multimedije ni dovoljena.

  4. Kategorije. Tekmovanje je razdeljeno na štiri starostne kategorije: 1. kategorija “POLETJE”: do 13 let, 2. kategorija “JESEN”: 14–17 let, 3. kategorija “ZIMA”: 18 –21 let, 4. kategorija “POMLAD”: od 22 let naprej (brez starostne omejitve).

  5. Tekmovalna skladba. Tekmovalci v 1. in v 2. starostni kategoriji se na tekmovanje lahko prijavijo z eno avtorsko skladbo, ki je lahko napisana za solo izvajalca ali za komorni sestav (dva izvajalca ali več) – v kateremkoli glasbenem stilu ali žanru. Kandidati 3. kategorije se prijavijo z eno avtorsko skladbo za solo inštrument/vokal in godalni kvartet ali godalni orkester. Tekmovalci 4. kategorije se prijavijo z eno avtorsko skladbo za solo inštrument/vokal in simfonični orkester.

  6. Če mlademu glasbeniku (1.kategorija) pri ustvarjanju skladbe lahko pomaga pedagog, je to potrebno navesti v prijavi.

  7. Popolna on-line prijava na tekmovanje mora vsebovati:

  • Youtube link z videoposnetkom kandidata, ki ni starejši od 6 mesecev na dan prijave. Videoposnetek mora biti javno dostopen (nastavitve yt kanala – “javno”) in mora biti dejanski posnetek prijavljenega kandidata. Za 3. in 4. kategorijo je sprejemljivo, da kandidat pošlje videoposnetek lastne izvedbe solo parta, ter MIDI ilustracijo (ali elektronsko ilustracijo v drugem formatu) celotne skladbe,v kolikor ne more poslati posnetka skladbe v orkestrski izvedbi.
  • Notni zapis prijavljene skladbe v PDF obliki – partitura in posamezni parti. Finalisti morajo notni zapis dostaviti v formatu Sibelius ali Finale.

  8. Minutaža prijavljene skladbe ne sme presegati: 5 min. za 1. kategorijo, 7 min. za 2. kategorijo, 9 min. za 3. kategorijo, ter 12 min. za 4. kategorijo.

  9. Prijava mora vsebovati osebne podatke (ime, priimek, naziv) kandidata in kopijo osebnega dokumenta.

  10. Kotizacija za udeležbo na tekmovanju znaša 30,00 eur (na posameznega tekmovalca). Račun za plačilo kotizacije z vašimi podatki prejmete na vaš email naslov v roku enega dneva po oddani online prijavi. Rok plačila kotizacije je 5 delovnih dni po prejemu računa. Organizacijski odbor bo podelil 5 štipendij za brezplačno kotizacijo učencem, ki zaprosijo za tovrstno pomoč.

  11. Rok prijave je do vključno 25. 5. 2020 za 1., 2. in 3. kategorijo. Za 4. kategorijo (“Pomlad”) je rok prijave 25. 5. 2020, zaradi koncertnih priprav in vaj orkestra.

  12. Organizacijski odbor obravnava samo popolne prijave.

  13. Finalisti tekmovanja 1., 2. in 3. kategorije bodo obveščeni o udeležbi v finalnih koncertih do 25. maja 2020 (finalisti 4. kategorije pa do 25. maja 2020) po elektronski pošti, navedeni v e-prijavi.

  14. Mednarodno tekmovanje bo potekalo v dveh delih: – Prva etapa se bo odvijala on-line na spletni strani tekmovanja v obdobju od 1. januarja do 25. maja 2020. V tem času lahko udeleženci pošljejo svoje videoprijave na naslov tekmovanja. Po zaključku prijav se sestane mednarodna strokovna žirija in posnetke točkuje. Tekmovalcem se dodelijo zlata, srebrna in bronasta plaketa glede na dosežene točke. Plakete in potrdila o udeležbi se tekmovalcem in sodelujočim pri izvedbi se pošljejo po elektronski pošti. Potrdilo o sodelovanju učenca na tekmovanju prejme tudi pedagog tekmovalca. 15 prejemnikov zlate plakete se v skladu z odločitvijo žirije bodo povabljeni k udeležbi v finalnih koncertih “ŠTIRJE LETNI ČASI za Oskarja Riedinga” na katerih se bodo podelili tudi posebne nagrade tekmovanja.

  Gala koncert finalistov “POMLAD”
  s simfoničnim orkestrom Grex Symphoniacorum Univerze v Ljubljani
  Narodni dom Celje
  Slovenska filharmonija
  Gala koncert finalistov “POLETJE”
  z Ljubljanskim godalnim ansamblom
  Historična dvorana ZRC SAZU
  Gala koncert finalistov “JESEN”
  z Ljubljanskim godalnim ansamblom
  Dvorec Štatenberg
  Gala koncert finalistov “ZIMA”
  Narodni dom Celje

  15. Finalisti sami krijejo svoje potne stroške in morebitne stroške bivanja. Organizator bo obvestil finaliste o možnostih ugodne namestitve.

  16. Odločitve žirije tekmovanja so dokončne.

  17. Žirija lahko katerokoli od nagrad podeli med več tekmovalcev (ex aequo).

  18. Žirija lahko določi dodatne nagrade za tekmovalce.

  19. Z oddajo prijavnice se kandidat in njegovi starši oz. skrbniki strinjajo z zgoraj naštetimi pravili.

  20. Kandidat in njegovi starši oz. skrbniki se z registracijo na tekmovanju strinjajo in dovolijo brezplačno javno objavo video-, audio- in fotoposnetkov kandidata, njegove avtorske skladbe ter dosežkov tekmovalca. Prav tako dovolijo tisk prijavljene skladbe v primeru odločitve žirije.

  21. Organizacijski odbor si pridržuje pravico do preklica tekmovanja v primeru premalega števila prijavljenih tekmovalcev. V primeru odpovedi tekmovanja bo prijavnina vrnjena vsem tekmovalcem, ki so prijavo oddali.

  22. Za vsa morebitna vprašanja in spore je pristojen organizacijski odbor tekmovanja. Njegove odločitve so dokončne.

  23. Rezultati tekmovanja bodo objavljeni 15. 6. 2020 na spletni strani tekmovanja. Diplome vsem nagrajencem bodo poslane na email naslov, ki je naveden v prijavi do 1. 7. 2020.

  Za dodatne informacije nam pišite na: info@riedingcompetition.com

  Pridržujemo si pravico do sprememb.

  Finalistom bo na voljo uradni korepetitor. V kolikor bo finalist potreboval spremljavo uradnega korepetitorja, mora o tem obvestiti organizatorja po elektronski pošti najkasneje dva dni po objavi finalistov na spletni strani tekmovanja.​ Prav tako mora na elektronski naslov tekmovanja posredovati note za klavirsko spremljavo, ki so dobro vidne in pripravljene za izvajanje.

  Vaja s korepetitorjem bo možna na dan finalnega nastopa v dvorani Narodnega doma.

  Preizkus dvorane za vse finaliste bo možen na dan finalnega nastopa. Razpored preizkusa bo posredovan finalistom naknadno.